Menu

Formularz podatkowy.

Grudzień 20, 2016 - Usługi

 

Angielska zasada arm’s lenghth, w dosłownym tłumaczeniu oznaczająca „na długość ramienia”, jest w zakresie cen transferowych powszechnie przyjętą regułą, która oznacza, że podmioty ze sobą powiązane mają działać jak niezależne. We wzajemnych stosunkach mają one trzymać się nawzajem „na długość ramienia”, tzn. tak kształtować ceny, jakby kształtowały je w analogicznych warunkach dwa autonomiczne podmioty. Przepisy o cenach transferowych mają na celu ochronę podstawy opodatkowania w poszczególnych krajach, w których powstał ekonomiczny zysk. Administracje skarbowe poszczególnych państw oparły swoje rozwiązania legislacyjne dotyczące cen transferowych na Wytycznych OECD, które w zakresie definicji podmiotów powiązanych odsyłają do art. 9 Modelowej Konwencji OECD w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Czy nasza firma jest zobowiązana sporządzać formularz podatkowy dokumentacja cen transferowych ? To pytanie zadaje sobie sporo osób ze spółek odpowiedzialnych za problematykę cen transferowych. Aby na nie odpowiedzieć należy się przyjrzeć, po pierwsze, kto jest zobowiązany do sporządzania dokumentacji oraz po drugie, jakie transakcje podlegają obowiązkowi dokumentowania. Zobowiązanymi do sporządzania dokumentacji podatkowej są podmioty dokonujące transakcji z podmiotami powiązanymi lub zawierające kontrakty, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *