Menu

Przynajmniej jeden ze udziałowców korporacji musi mieć certyfikat zawodowych kompetencji w transporcie.

Wrzesień 28, 2018 - Nauka i Technika

Jeśli ktoś skusi się uruchomić swoją działalność przewozową nie wystarczy mu rozkręcenie działalności gospodarczej. Choćby jeden ze akcjonariuszy korporacji powinien mieć certyfikat zawodowych kompetencji w przewoźnictwie. Bywa to dokument potrzebny do prowadzenia firmy nastawionej na transport, gdyż potwierdza on posiadane kwalifikacje w tej właśnie dziedzinie. Licencja kompetencji można uzyskać od ITS, czyli Instytutu Transportu Samochodowego. Po wypełnieniu odpowiedniego wniosku obowiązkowo trzeba przystąpić do testu, który złożony jest z 2 odrębnych części. Egzaminy tego typu odbywają się w największych miasteczkach w Polsce. Możemy starać się o dokument dotyczący przewozu ludzi, oraz przewozu rzeczy. Są to dwa oddzielne certyfikaty, do których formularze należy wypisać osobno. Egzamin złożony jest z części teoretycznej (64 pytania na ABC), oraz dodatkowo części praktycznej (2 przypadki do zrobienia).

Można złożyć dokument o częściowe lub całkowite zwolnienie z sprawdzianu jeśli posiada się wykształcenie wyższe w specjalizacji powiązanej z transportem drogowym. Ceny uzyskania certyfikatu wynoszą maksymalnie osiemset złotych. Skoro już posiadamy taki certyfikat to będziemy mogli otworzyć firmę transportową. Powinno się jednak mieć wszystkie dodatkowe uprawnienia, które poszerzą możliwości naszej korporacji. Wato zdecydować się na kurs doradcy adr, ponieważ po osiągnięciu tego zezwolenia będziemy mogli zajmować się transportem substancji niebezpiecznych. Kurs tego typu także kończy się sprawdzianem, za który trzeba zapłacić 500 złotych. Testy organizuje TDT czyli Transportowy Dozór Techniczny.

Zobacz: certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie