Menu

Część surowców chemicznych trzeba importować…

Wrzesień 2, 2017 - Dom

Wiele surowców chemicznych wykorzystuje się do artykułów spożywczych, produkcji sztucznych nawozów bądź leków. Takie surowce są nam przydatne przy wszelakiego typu produkcjach czy w różnorakich branżach przemysłu.Na terenie naszego kraju występują tego typu surowce i są to sól kamienna oraz złoża siarki. Pewną część zatem surowców chemicznych musimy sprowadzać i tak też robimy. Surowce chemiczne wydobywane są z głębi naszej ziemi, poprzez to w polsce posiadamy parę kopalni soli.Jednak siarki nie potrzebujemy aż tak dużo jak posiadamy dlatego też Polska jest jednym z największych eksporterów tego typu surowca chemicznego.Złoża siarki są wydobywane w Polsce w rejonach takich jak: tarnobrzeskim, grzybowskim i lubaczowskim. Natomiast zasoby soli wydobywa się w rejonie małopolskim oraz kujawskim. Sól często jest wykorzystywana do spożywczego przemysłu. Zaś wielkie zakłady sody zlokalizowane są zawsze w miejscach wydobycia złóż soli, jednakże wytwórnie chloru też potrzebują niesłychanie dużo zasobów soli i współcześnie te bardzo duże zakłady znajdują się na Kujawach.Zapotrzebowanie naszego kraju na sól jest zabezpieczone w jego złożach, które wydobywa się na terenie naszego kraju. Sól jest również produktem eksportowym. Dzięki takim zasobom oraz odpowiednim złożom surowców gospodarka naszego kraju próbuje być na najwyższym poziomie. Przynajmniej jeśli chodzi o wydobycie siarki czy również soli. Złoża te są znakomicie udokumentowane.

Więcej: http://www.surowcechemiczne.eu